Ο Κουμπάρος κ η Κουμπάρα

Κυριακή, Φεβρουαρίου 12, 2006

Put the books down!!!


Τέλος εξεταστικής, να σας πω ένα ανέκδοτο να ευθυμήσουμε.....

A blonde suspects that her boyfriend is cheating on her, so she goes out and buys a gun. She goes to his apartment that same day, with the gun in hand. Sure enough, when she opens the door, she finds her boyfriend in the arms of a redhead. She points the gun at her boyfriend at stares him down for a moment. Then, suddenly, she's overcome with grief, so she puts the gun up to the side her head. Her boyfriend screams, "Honey, don't do it..." The blonde yells back, "Shut up! You're next!" έεεετσι, γελάστε μαζί με τη κουμπάρα.....